Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A.

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.