Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z każdego badania tych sprawozdań.

Informujemy o wprowadzeniu nowej procedury dotyczącej realizacji zakupów materiałów i usług przez naszą Spółkę.

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż w dniu 10 maja 2017 roku minął okres wydawania akcji pracowniczych dla Pracowników i byłych Pracowników Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., istnieje obecnie możliwość ich odsprzedaży, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2017.1055
t.j. z dnia 2017.05.31).

Informacja dla Pracowników korzystających z dojazdów oferowanych przez WUZETEM od 3 września 2017 r.