Gwarancją wysokiej jakości produkowanych wyrobów, a zwłaszcza ich niezawodności jest przede wszystkim jakość materiałów. W WUZETEM stosuje się stale, które w swoim składzie chemicznym i czystości nie różnią się od stali stosowanych przez czołowych światowych konkurentów jak Bosch, DELPHI, a często kupowane są z tych samych hut. Dotyczy to szczególnie rozpylaczy i części elementów tłoczących.
Zarówno podstawowe stale używane do produkcji rozpylaczy i elementów tłoczących jak i inne materiały zawsze kupowane są od sprawdzonych i zatwierdzonych przez WUZETEM dostawców.

Dla optymalizacji jakości produkcji oraz organizacji procesów zarządzania stosuje się optymalizację systemu dostaw w tym sposób "just in time" co pozwala na minimalizację zapasów materiałowych i zmniejszenie kosztów.

Procesem, który poza materiałem gwarantuje również odpowiednią trwałość i niezawodność wyrobów WUZETEM jest obróbka cieplno - chemiczna. Wprowadzenie w 1992 roku technologicznego procesu azotonawęglania spowodowało uzyskiwanie w korpusach rozpylaczy wysokich właściwości warstw utwardzonych nieodbiegających swą strukturą, twardością od właściwości uzyskiwanych przez konkurencyjnych najlepszych światowych producentów. Zastąpienie pieców solnych do obróbki cieplnej igieł rozpylaczy piecem do hartowania próżniowego poprawiło warunki ekologiczne a także uzyskiwane właściwości igieł rozpylaczy po hartowaniu.

Stosowane procesy obróbki skrawaniem wszystkich wyrobów a szczególnie wyrobów zwanych parami precyzyjnymi; rozpylaczy, elementów i zaworów tłoczących gwarantują precyzyjną obróbkę zapewniając wysoką dokładność wymiarów liniowych, małe wartości błędów kształtu i warunków technicznych mieszczące się w dziesiętnych częściach mikrometra.

Na wyróżnienie zasługują te procesy, które zapewniają najlepsze parametry eksploatacyjne.

W przypadku rozpylaczy czopikowych do nich należy proces parowania rozpylaczy na części prowadzącej igły rozpylaczy i doszlifowywania kształtu czopika do średnicy otworka rozpylającego realizowany na specjalnych szlifierkach sterowanych numerycznie. Proces ten pozwala na otrzymywanie poszczególnych partii rozpylaczy o bardzo jednorodnej charakterystyce wypływu paliwa w poszczególnych rozpylaczach. Rozpylacze takie zapewniają równomierną pracę silników.

Również w rozpylaczach otworowych uzyskuje się bardzo wysoką jednorodność rozstawienia otworków rozpylających i ich przepustowości poprzez wdrożenie do procesu wiertarki sterowanej numerycznie.

W elementach tłoczących do wiercenia otworów paliwowych, których rozstawienie wykonane w wąskiej tolerancji gwarantuje dużą ich jednorodność, również zastosowano specjalistyczną wiertarkę sterowaną numerycznie. Natomiast wysoką jakość otworów współpracujących z tłokiem uzyskuje się na specjalnych mechanicznych honownicach i docieraczkach.

Wysoką jakość korpusów pomp wtryskowych, korpusów pomp zasilających uzyskuje się na japońskich centrach obróbczych. Natomiast gwarancją jakości ważnych części wtryskiwaczy jest automat tokarski sterowany numerycznie.
Wszystkie procesy produkcyjne posiadają swoje plany kontroli jakości w których uczestniczą też zakładowe laboratoria: aparatury paliwowej, pomiarowe długości i kąta, chemiczne i metalograficzne.

Badania metalograficzne służą głównie do oceny jakości obróbki cieplno-chemicznej, i wyrobów po zakończonym procesie wytwarzania.

Aktualnie posiadany certyfikat