„Kadry dla Przemysłu", to ostatnio top temat w naszej firmie. WUZETEM zaangażował się w ścisłą współpracę ze dwiema szkołami: techniczną i zawodową, po to, aby zachęcić potencjalnych Stażystów i Praktykantów do podjęcia pracy w naszej firmie na stanowiskach typu Pracownik Produkcji, Operator maszyn i urządzeń itp. Zależy nam na pozyskaniu jak największej liczby Kandydatów, aby zasilić naszą kadrę produkcyjną.

Program „Kadry dla przemysłu" został zainicjowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) w odpowiedzi na problemy na rynku pracy z pozyskaniem pracowników niższego szczebla.